Sanktaj kanzonoj de Umbando, en Esperanto

 

Oŝala' (Oxalá vai abençoar...)

 

Oŝala' donacas benon

al gefíloj ĉe l' altar'

Al la Dipatrino petas

Por lumaĵa senkompar'

Oŝala' regas Umbandon

Ĝin lumigas kun decid'

Li lumigas nian Templon

Kaj kondukas nin al fid'.

 

Oŝum' (Eu vi mamãe Oxum...)

 

Oŝum, patrino, ĉe la akvofalo

Sidiĝas sur rivera bordo

Liliojn plukas, lirole',

Liliojn plukas, lirola',

Liliojn por ornamo de nia altar'.

 

(Foi na beira do rio, mamãe Oxum...)

 

Oŝum ĉe la rivero

Da larmoj verŝas milojn

Ploras Oŝum, ĉar

Ŝi amas la gefilojn.

 

Iemanĵa' (Mãe d'agua, rainha das ondas...)

 

Patrino,

Reĝino de l' ondoj, sireno de l' mar'

Patrino

Ŝi kantas pli bele kun luno sur mar'

 

E' Iemanĵa'. E' Iemanĵa'

Reĝino de l' ondoj, sireno de l' mar'

Reĝino de l' ondoj, sireno de l' mar'

Ĉio belas, kiam kantas ŝi

Ploras la fiŝist' kun emoci'

Pro la aŭdo de ĉi sorĉa kant'

Malaperas en maro l' audant'.

 

Oŝosi (Quem manda na mata é Oxossi...)

 

Arbara patrono Oŝosi,

Oŝosi la ĉasist'

Oŝosi la ĉasist'

Sibladon aŭdis mi de li

Ordonon al laborad'

El Aruando e,

El Aruando a,

La indiĝen' de Umbando

Venas por kuracad'.

 

Ogum' (Eu tenho 7 espadas...)

 

Sep glavojn ja mi havas

Por defendi min

Kaj Ogum' estas

Mia protektanto.

Kaj Ogum' estas patro

Kaj estas li gvidanto

Kaj Ogum' estas patro

Kaj Oŝala'

Estas la kunbatalanto.

 

Ŝango' (Xangô é Corisco...)

 

Ŝango' estas fulmo

Naskiĝis en tondrejo.

Laboras li dumtage

Kaj dormas en ŝtonejo.

Tie malproksime

La suno brilas tro.

Sarava' Umbando,

Saravá Ŝango'

 

Iansan'

 

Iansan', Oriŝa' de Umbando

Reĝino de nia altar'

Sarava' Iansan', batalantino

Iansan', Iansan', Iansan',

Militistino.

Iansan', la edzin' de Ŝango'

Ĉiêle ressonas la fulm'

Leono roras en arbar'

Sarava' Iansan', saravá Ŝango'.

 

(tradukis Jorge Teles, por la Dua Esperanto-Tago en Kuritibo, 2017).

Atualizado em ( 21 - 09 - 2018 20:22 )