Vizitantoj
Trafoj por rigardoj de enhavo : 670202
Retumante
Nun estas 8 vizitantoj retumante
Descrição

Este saite está em constante construção; contém: Projeto Gil Vicente, 44 peças, com resumos, comentários e canções que fiz para as peças (Português, Esperanto); Dante Alighieri - Vita Nova, canções que fiz para os 31 poemas do livro Vita Nova (italiano); Traduções e Adaptações (inclui O Corvo, de Poe), Conta outra Vó (histórias infantis, Português, Esperanto); Peças para fantoches; Trilogia Cética; Canções Infantis Brasileiras em Esperanto. A Espécie Humana (romance), O Dia sem Nome (romance), Apolo e Jacinto (romance). A intenção é alimentá-lo semanalmente./ Ĉi paĝo konstante ricevas ion; Ĝis nun: Projekto Gil Vicente (Portugale, Esperante) kun resumoj, komentarioj kaj kanzonoj, kiujn mi verkis por la teatraĵoj; Dante Alighieri, Vita Nova, kanzonoj por la 31 poemoj de la libro Vita Nova (itale); Tradukaĵoj kaj adaptaĵoj (Portugale); Teatraĵoj por pupteatro (Portugale); Rakontu alian anjo (infanaj rakontoj, Portugale/Esperanto); Skeptika Trilogio (Portugale/Esperanto); Brazilaj Infanaj Kanzonoj. La Homa Specio (romano, Portugale, Esperante), La Tago sen Nomo (romano, Portugale, Esperante), Apolono kaj Hiakinto (romano, Portugale, Esperante) Mi intencas aldoni ion ĉiusemajne.

Malfaldata Animo, ĉapitroj 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 138 kaj 139.

Malfaldata Animo, ĉapitroj  130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 138 kaj 139.

 

130.

         panjo mia, kiel doloras pensi pri vi. kiam mi rememoradis vin, mi ĉiam pensis pri malĝojaj okuloj kaj rideton plenan je kamuflata sufero. mi volis, ke viaj doloroj nutru tion, kio, laŭ mi, estas nostalgio. tamen, dum la terapio, parolante pri vi, mi eltrovis ke vi ne akceptis min, vi eble ne akceptis min, kaj min arestis en la plej katastrofa krado je malakcepto.

 

          tio, kion mi neniam volis kompreni, kion malfacilas kompreni, estas ke patrino, vi, iu patrino en la mondo, estas tutaĵo je miliono da kreitaĵoj. ĉiu diritaĵo, kion ili diris pri vi, panjo mia, estis unu plia aldono kiu venis kaj sidiĝis en la kolombejo de mia mondkompreno. kaj ili parolis pri vi la tutan tempon, ili rakontis rakontaĵojn pri doloroj kaj perfidoj kaj ploroj kaj bataloj kaj en ĉiuj rakontaĵoj vi estis la viktimo, la portantino de la flamo de boneco, la respondeculino pri la heroa ago. kaj ĉiuj senmakulaj patrin- kolomboj amasiĝis en la kolombejo de tio, kio fariĝis mondkomprenado ene de mi, iĝante parto de mi, iĝante mi mem.

 

         kaj nun, en ĉi klopodoj por revizii kaj deĉifri mian pasintecon, kun la okuloj de infano, kiu volas lerni, mi ekkomprenas, ke ĉi kolomboj ĉiuj, blankaj kaj je dolĉaj memoroj, fekas fetorajn veraĵojn, kiuj akumuliĝas. kaj, ĉevalejoj de Aŭgio, faritaj por dolĉegaj memoroj, minacas sufoki la vivon, kiu restas, kaj faras ke la ekzisto iĝu eltenebla kaj ebla nur se kune kun infera plorado

 

          kaj mi venas, plie, eltrovri ke, se oni faris ene de mi mil bildojn pri tio, kio povus esti patrino, patrino, vera patrino, panjo mia, estu mia patrino, tio, kion mi sentis kiel patrinon, kio fariĝis patrino ene de mi.

 

          kolombo aŭ drako. sed panjo mia .

 

          ne mia patrino influita de ili.

 

131.

          mia unua libro estis tragedieto nomata kaino.

 

132.

          de tiom da tempo mi ne parolas pri Z...

 

          Z...

 

          mia amiko.

 

          mi havas unu tutan vivon por paroli pri vi.

 

          estas mil kaj tridek informoj por paroli pri vi. kaj muitaj aliaj por silenti pri vi.

 

          paroli aŭ silenti, kion signifas tio, ke iu koro eksplodu de interne, nur pro tio ke ekzistas iu tiamaniere amata?

 

          kion signifas ami?

 

          mi nek scias kion fari nek kion diri. mi nenion scias.

 

          Z.... mia amiko.

 

 133.

           mia unua libro estis tragedieto nomata kaino. mi ĝin verkis meze de emociiga animvortico ĉar mi amadis V... mi ĝin verkis dum du aŭ tri tagoj kaj, kelkajn semajnojn poste, unu aŭ du, mi ĝin kopiis kun aldonoj kiuj ĝin pligrandigis. estis la unua fojo, kiam mi ion verkis kun principo, mezo kaj fino.

 

134.

             tiel ke, la lasta juĝo de mikelanĝelo profunde impresis min. la tutan tempon mi trarigardis tiun etan broŝuron en la hispana. en brazilo, tiutempe, ni ne havis librojn kun koloraj bildoj. la unua nokto, post la aĉeto de la lasta juĝo, estis plena je febro kaj turmento.

 

           febro pro arto kaj turmento pro beleco, mi pensadis feliĉe.

 

           multaj estis la noktoj, kiam la libro persekutis min tirane kaj volupte.

 

           kelkan tempon poste, mi decidis desegni tiujn sanktulojn kun fortikaj, plenkarnaj korpoj. mi memoras, ke mi desegnis du el ili. kaj ne rezistis antaŭ la vidaĵo, ilin rigardante, mi masturbis min, do, nenia interligo ekzistis inter miaj desegnaĵoj kaj tiu sankteco eksterordinara kaj plena je arta vigleco.

 

           poste mi konstatis, ke mia febro kaj turmento havas nenion komunan kun beleco kaj arto. kaj ke miaj du masturbadoj indikis, ke tiu febro havas nenian rilaton kun estetiko.

 

 135.

            neuza, pliaĝa fratino, se mi povus alvoki vin, same kiel mi alvokis mian patron, same kiel mi povus fari al mia patrino, mi ne farus tion nun.

 

           mi ne scias, kiu el la tri imagaĵoj markis min plej profunde, kiu plej bruligis min. per tiaj fajroj, kiuj forĝas ŝtalon por la severaj lecionoj, kiuj neniam ripetiĝos. mi ne scias.

 

           mi nur scias, ke el la tri figuroj el mia pasinteco, la plej malfacila por rememori estas vi.

 

           mi pensas pri ebla respondo: mia patro vestis la kirason pri malamo, kiun oni donacis al li, mia patrino neniam donis al mi tenera kiso; vi postulis de mi, ke mi estu viro.

 

137.

            kelkfoje mi pensas, ke mi verkas pri mi mem, kun tiom granda sekureco sed povas okazi, ke mia destino ne havas la necesan enverguron por teni la pezon de tia grandeco. tio rezultus neelteneblan mediokran malmodestecon.

 

           mi tro parolas pri mi mem!; sed mi ne scias kiom da mi estas.

 

           mi povas esti granda aĉulo.

 

           fikiĝu ĉio.

 

           tiele mi pensas, tiele mi skribas.

  

138.

          resume, mi ne volas mensogi.

 

139.

          mi rajtas ne ami iun kaj ne voli vivi kun iu homo kaj intenci, ene de mia destino, malŝnurligi la vojojn, kiujn eblas malŝnurligi.

 

          mi rajtas ŝanĝi: pri vesto, pri emocio, pri gusto, pri malamo, pri lukto.

 

          mi rajtas ŝanĝi mian morgaŭon por iu ajn tago laŭ mia volo, de mia pasinteco, mia nuno aŭ mia estonteco.

 

          mi rajtas deziri per mia deziro, fantazii per mia fantazio, freneziĝi per mia frenezo.

 

          mi volas la rajton esti mi mem la tutan tempon, nun la memo de nun, sen devontigo kun la memo de antaŭe; poste, la memo de post, sen ia ligo kun la memo de nun.

 

          tiel estas.

 

          la granda problemo, kiun mi sentas, estas, ke A... neniam agnoskas ĉi tion. ŝi volas esti la termometro por mia febro.

 

          se mi vundas iun, pro liberigi en la vento la balonon de mia ekzistado, la problemo ne apartenas al mi. tio, kion ŝi parolas pri leonardo kaj bruno, estas nenio se ne bando da viandovorantaj vulturaj-ekskuzoj. mia plej granda standardo estas tiu de libereco kaj sincereco. se mi vivas mian vivon, mi ne mensogas al ili, mi amas ilin, je la maniero laŭ kiu mi ilin amas, kie estas la problemo?

 

          stranga estas ĉi tiu socio, kiu blindece rajtigas iun. la patrino iĝas posedanto de la destino de la infanoj ĝis kiam ili povos decidi por si mem, sed jam sen propra volo.

 

          Mi, demonece kaj virusece, per mia neatendata konduto, infektas ilin kun la ĝermo de serĉo de feliĉo.

Atualizado em ( 15 - 03 - 2020 12:14 )

 

Malfaldata Animo, ĉapitroj 124, 125, 126, 127, 128 kaj 129.

Malfaldata Animo, ĉapitroj  124, 125, 126, 127, 128 kaj 129.

  

124.

          mi havas la senton, kvankam iomete konfuza, pri tio ke, ĉiufoje kiam mi enamiĝas, mi faras paŝon al estonteco forĝata de mi mem. kaj ne englutita estonteco. kvazaŭ okazus tio, je ĉiu pasio mi prepariĝas al nova etapo. kaj ankaŭ tio, ĉiufoje pli da feliĉo kaj malpli da doloro.

 

          pli da feliĉo kaj malpli da kulpo. kiel granda estas ĉi tio! kiel bela! kiel terure mia!

 

          mi volas memori mian unuan samsekseman pasion.

 

          sed mi diras unue ke antaŭe mi estis enamiĝinta al knabinoj: kiam mi estis naŭ jaraĝa, al neli'. kiel iu povas enamiĝi je la naŭa jaraĝo? tamen, dum la ferioj de 1951, ni vojaĝis al la urbo realeza kaj mi pasigis tagojn kaj tagojn kapklinite, mute, duonploreme, pro memoro al ŝi. mi fantaziis ke, se mi rigardadus la ŝoseon, mi vidus la aŭton de ŝia patro kun la tuta familio dumvojaĝe rekte al nordoriento. mi amadis, sed mi ne havis konscion pri amo. ne estis sekso ene de mi, neniu deziro aŭ erotismo. nur la doloriga memoro de bela knabino kun neforgeseblaj okuloj.

 

          mi ne scias kiom longe poste, mi amis rejanen, amikinon de mia fratino angela. ni renkontiĝis en junia festo en la lernejo, kaj malgraŭ mia timideco, ni longe babilis. dumnokte, jen mi predo de tremado, sendormeco kaj maltrankvilo. mi imagadis, ke ŝi vizitos angelan kaj ni babilos ankoraŭ pli kaj, kun la okuloj fermitaj, mi kisos ŝin sur la vango. iam ŝi sendis al mi ruĝan dianton pere de angela kaj mia animo pleniĝis je timiga feliĉo.

 

          tuj poste, en mezlernejo, mi nur per rigardoj amindumis kun du knabinoj, kiuj ĉiam estis kune: aŭrora kaj maria luiza. ili prenis la saman tramon kiel mi, la 82a, kvartalo mejer. unu tagon mi prenis la tramon kaj vidis, ke ili estas proksimaj. ĉar estis la sama tramo, kiun mi prenis por viziti la bopatrinon iedan, kiu ankaŭ estis mia fratino, mi decidis ne salti ĉe la haltejo proksime de mia domo sed restis en la tramo, por ekscii, kien ili saltos. kiun el la du mi amis? ambaŭ. mi amis la paron. tiu pasio per rigardoj daŭris la tutan jaron.

 

          la sekvan jaron, mi estis dek kvin jaraĝa. kaj okazis.

 

          ne. mi ankoraŭ ne volas suferi pro tio.

  

125.

          klara ektimigis min nur pro la fakto ke ŝi estis virino. ŝi loĝis en mia domo ekde dek kvar ĝis dek ok jaraĝo. en la komenco ni la etuloj ne akceptis ŝin, ni atakadis ŝin per acidaj frazoj kaj antipatio. pli malfrue ni alkutimiĝis al ŝi, ŝi fariĝis unu plia fratino. ni promenadis kune kaj babiladis dum la tuta tempo, ŝi, ĉiam estis kune. en unu momento aŭ alia, tamen, ŝi aperadis kun grandaj mamoj, brilantaj okuloj kaj voluptema buŝo. ne tio, ke ŝi provokadis min, mi kredas ke estis mia nura instinkto. sed en ĉi momentoj venis al mia menso ŝia sang-trempita kalsoneto. mi sentis naŭzon.

  

 126.

          oni ne laboradis sabate, en madeirit. mi havis la ŝlosilon de la oficejo kaj unu sabaton mi decidis iri tien, por tajpi licean taskon. subite alvenis fernando silveira, portante vestojn diversajn ol lian kutiman kostumon, ĉemizon, kiu montris liajn fortajn brakojn kaj streĉajn blankajn pantalonon. mi tajpadis. li venis de malantaŭ mi, enmetis la manon en mian pantalonon kaj vekis mian seksaĵon. li ludadis kun mia erekta kaco, kisadis mian kolon. mi pensis, ke ĝi estas abomeninde adorata situacio. li diris al mi ke ni iru al la necesejo. ni ambaŭ nudaj, mi miris je la vido de lia enorma korpo, la erekta kaj tre dika membro. mi orgasmis dum la brakumo kaj volis foriri. mi sukcesis liberiĝi el liaj karesoj. mi, preskaŭ ploranta, tremanta  pro timo kaj ĝismorte pentanta.

  

127.

          mia adoleskanteco okazis malfrue. mia unua masturbado estis je la aĝo de dek tri jaroj, post kiam mi vidis kolegojn permane simulantajn la geston. mi ĉiam longe restis antaŭ pasado de unu fazo al la sekvanta. la kolegoj rakontadis siajn seksajn spertojn kaj mi pensadis, ke unu tagon mi prepariĝos al ili.

  

128.

          kiam mi estis knabo, mi ploradis pro nenio kaj ploro estis malpermesata al viro. mi ŝatis pupojn kaj estis malpermesite ludi kun ili. mi volis daŭre desegni kaj kolorigi miajn desegnaĵojn kaj estis malpermesite malŝpari tempon pri ĉi tio. mi ne ŝatis alfronti homajn agresojn kaj estis malpermesite esti malkuraĝulo. estis listo de sintenoj por esti sekvataj kaj alia de abomenindaj sintenoj. en mia konfuzita kapo, en mondo dividita inter viroj kaj virinoj, sentemo estis virina afero. kiam mi havis dek kvar jarojn, mi ploris la lastan fojon ĝis kiam mi ploris denove, antaŭ ol mi estis dudek du, en la tago, kiam mi alvenis en kuritibo.

 

          en mia kapo, nun, rezultas ke, esti viro tiel, kiel ili volis, ke mi estu, estis restadi ligita per rimenoj, kiel mumio. mi pensas plie, mi diras, ke esti sentema, signifas ne estis viro. kaj esti viro, ĉar viro ne povis esti sentema, estis restadi ligita per rimenoj, kiel mumio.

 

          mi memoras la vizion, kiun mi havis en terapio, mi parolas pri ĝi en la teksto la dek tagoj, kiuj absolute ne ŝancelis min. idolo, ligita per ledaj rimenoj. tiutempe, li reprezentis mian patron. nun mi timas, ke tio povus ankaŭ reprezenti min. mi ne devas diri, ke mi timas. estas nenio por timi. estas io por malmunti, por kraĉi, por vomi.

  

129.

            mi demandas al mi, ĉu mi vomas malnovajn dolorojn. ŝajnas ke jes.

 

           ĉu ili bezonus ĉi tiun luksegan funebraĵon?

 

           ĉu ne sufiĉus al mi senti, ke mi estas feliĉa?

 

           ke mi vivas kaj ke mia vivo sufiĉas?

 

           kial mi skribas?

 

Malfaldata Animo, ĉapitroj 118, 119, 120, 121, 122 kaj 123.

Malfaldata Animo, ĉapitroj 118, 119, 120, 121, 122 kaj 123.

  

118.

            paĉo, mi invitas al vi aperi antaŭ mi! ne via fantomo aŭ via memoro, sed tiu de vi, kiu ekzistas ene de mi. tio, kio mi estas je vi.

 

          alproksimiĝu kaj parolu kun mi. kiel konfuzaj estas ĉi tiuj patrecaj markoj! kia stranga fajro, kiu ne bruligas, elaĉetas, sed timigegas! mi vidas vin kun la kapo malsupren, humiligita, hontigita. kreitaĵo kun amo en la rigardo kaj malĝojo en la rideto. kiu tiom humiligis vin? ĉu eble la virinoj de la familio? ĉu la ululantaj hundinoj? levu vian kapon, paĉo, ene de mi, ekstere de mi! levu la kapon kaj diru al ĉiuj, ke vi ne plu ĉesos ebriiĝi, ke ebrieco apartenas al la mondo, kiun vi konstruis kun via libereco. kaj ne kulpigu vin, neniam havu la senton pri  kulpo pro via ebriiĝo. vivu denove vian vivon.

 

          kiam mia patro forpasis, bruno, mia dua filo, fariĝadis ene de ventro.

 

          paĉo, nun mi amas vin.

  

119.

            bruno, kontraŭe al leonardo, naskiĝis rozkolora kaj karesinda kiel ludilbebo. estis nekredebla, la vidado de tiu granda karna pupo, petanta kisojn kaj karesojn.

 

          vi, etulo,  dum vi estis spermatozoo, ne ricevis la atenton de via patro, imaganta vin marŝantan plenan je venkoj, nek havis lian manon por bonintence protekti vin, varmigante la ventron de via patrino.

 

          ne. vi plie estis speco de sonĝo, li duondormanta dormadis kaj pensadis pri vi, batalanta meze de vortico, kaj la pensoj estis iomete tiele: ĉu tiu, kiu elektis al si mem, atingos la finon de la tumultado kaj fariĝos potenco de homo? bruno, tiel li forlasis vin, duone donacata al via propra iniciato kaj tiel ŝajnas, ke vi estas ĝis hodiaŭ: mastro de vi mem, plenumanta vian destinon, sendependa.

 

          do A... estis enportita en la ĉambron, malfermis siajn grandegajn lum-plenajn okulojn kaj demandis: ĉu naskiĝis? naskiĝis, mi diris plorante. mi jam sciis, kion signifas iĝi patro. mi ploradis ĉar mi eltrovris tion, kion signifas esti  patro de bebo, kiu fariĝos tio, kio estas bruno.

  

 120.

           la maratono pri arto finiĝas. mi sentas, ke mi iomete enamiĝas al Y... li estas tro bela, dolĉa, milda, ineca, amema. kelkfoje ni estas proksimaj. mi sentas, ke li lasas en mia koro pecetoj de subtila atento, malgraŭ tio, ke dum la tuta tempo li amindumas kun bila. en iu momento mi diras al li: mi ne volas perdi vin, ĉu bone? do, ŝarĝitaj, kiel ni ĉiuj estas, je la plej feroĉa feliĉo kaj plenaj je granda ĝojo por la vivo, ni faras la lastan rondon de danco kaj ni devas kisi unu la alian sur la vangoj. mi vidas vin tie, ĉe la alia flanko de la grandega salono, vi movas la lipojn kaj mi komprenas: mi volas brakumi vin! do, mi rompas la regulojn, mi iras al vi kaj mi kisas vin sur la buŝo.

 

           mi vekiĝis.

 

           mi resurektis.

 

           la dormanta malbelulo sin transformas en tion, kio mi estas dum ĉi lastaj tagoj, nova estaĵo, plena je sango kaj vivo.

  

121.

            mi alvenis al la urbo kuritibo la 7an de marto de mi naŭcent sesdek kvin. kial mi venis? nun mi ne scias. tiiutempe mi ne sciis. rio-de-ĵaneiro multe ĉagrenis min, totala sufokado farita de mil promesoj je delogaj pekoj. la konsekvenco de peko estis doloro. kiel la mondo sukcesis transformi min en tiun kapklinitan kaj senesperan kristanan eŭnukon? kiel la mondo sukcesis? rio-de-ĵaneiro por mi estis peko kaj doloro. tiuj plaĝoj, mi dezirante perdiĝi en la paĝoj de libro, sed diskrete atentante la dikajn krurojn kaj prematan sekson de iu forta junulo, kiu estis apude. mi deziradis esti logata de iu, esti kondukata al iu malhela ĉambro. kaj en mia revo mi kuŝus la kapon sur la milda, bonodora sekso de iu, kiu fariĝus kiel eterna amiko. fakte, se tia invito okazintus, mi ne akcepintus. hundo trejnita por rezisti al la feliĉo. kia brutala armilo, estas tiu de peko!

 

          tiel mi estis, ĝis mia dudek du jaraĝa. kaj mi eltrovis ke mi povus forlasi rio-de- ĵaneiron. mia laborejo proponis translokiĝon al kuritibo.  

 

          hodiaŭ mi plie pensas, ke eble mi serĉadis ian anonimecon. aŭ la liberiĝo el la fratinoj, el la klano. el la pli granda sidejo de konflikto, kiu estas la familio.

 

          mi alvenis do al kuritibo. mi estis preskaŭ dudek-tri jaraĝa.

  

122.

            X..., dum multaj jaroj li memoris vin ĉiujn horojn de la tago kaj nokto. lia dormo estis kvieta kaj hela tremado. por vi, li skribis sep dikajn kajerojn, sep kajerojn kiuj rakontadis ĉiujn detalojn de ĉi halucine bela pasio. vi ne volis legi ilin, kiam li tion proponis al vi.

 

           pli malfrue vi legis kaj diris:

 

           ĉi tiuj aferoj estas viaj. ĉi tiu X... ne estas mi. ĉio apartenas nur al vi.

 

           kaj tio estis la nura vero. mi kreis miton por reprezenti la objekton de mia amo.

  

123.

            vi, je la unua tago de la mezlernejo. la instruisto faras la nomvokadon, kaj vi ripetas la ordinaran respondon: ĉi tie. ĉiuj rigardas unu la alian. la tuta ĉambro skuiĝas. je la fino de la klaso, ĉe la paŭzo, okazis granda voĉ-bruado. ili imitas virinojn, svingiĝas, krias, reliefigante ĉiun silabon: ĉi tie!

 

           en la komenco vi ne rimarkas, ke la provokado estas al vi. sed ili pasas antaŭ vi, arogantaj kaj senhonte.

 

           granda timo, granda doloro, granda mizero sufokis min; malsekigas miajn okulojn; plenigas mian koron je miro.

 

           kia mondo estas ĉi tiu? kiaj kreitaĵoj estas ĉi tiuj? kien mi alvenis?

 

           knaboj de dek unu, dek du, dek tri jaroj. kiuj vi estas hodiaŭ? kiaj plenkreskuloj vi iĝis? mi ne scias ion ajn pri tio, en kion vi vin transformis.

 

           eble iun tagon vi legos ĉi tion. sciu, ke mi ne anstataŭigas min je vi.

 

           mi estas ĉio, kio mi estas.

 

           vi estas nur tio, kio vi neniam estos

Atualizado em ( 07 - 01 - 2020 20:14 )

 

Malfaldata Animo, ĉapitroj 113, 114, 115, 116 kaj 117.

Malfaldata Animo, ĉapitroj 113, 114, 115, 116 kaj 117.

  

113.

          post kiam mi ĉirkaŭmarŝis la putinejon tri fojojn sen kuraĝo eniri, mi rezignis pri la ideo amori kun prostituitino. oni povus diri, ke, iel, mi decidis esti ĉasta, virga, senpeka. mi rezignis pri klopodo pro timo antaŭ malvenko.

 

           kaj B... aperis en mia vivo, mia najbarino. ŝi eniris kaj foriris de nia domo tre intimece - mi loĝis kun du nevinoj kaj kuzo, milinja, marsja kaj karlinjos. mi rimarkis ke ŝi montris certan intereson esti kun mi. unu nokton, kiam ni ĉiuj prepariĝis por kuna promenado, ŝi petis al mi ŝminki siajn okulojn. kiam mia mano estis proksima al ŝiaj lipoj, ŝi kisis ĝin. ni rigardis unu la alian. mi antaŭvidis ian eblon elaĉeto. sed mia koro estis iomete indiferenta.

  

114.

          skribi estas tiel konfuze. al kiu mi skribas? al mi, aŭ al la mondo? mi ne estus honesta se mi dirus, ke mi verkas nur por mi mem. trairas mian menson, ke oni legos min iam kaj diros: kia miriga vivo! kaj kia ekstrema kapablo doni ĝustan esprimon al tiom da abunda sperto! aliflanke, mi ne interesiĝas pri opinioj pri tio, kion mi faras. mi pensas, ke mi skribas por provi traduki la profundon de tio, kio mi estas.

  

 115.

          kiam alvenis la ĝusta horo por lia naskiĝo, mi atendadis. mi estis plena je streĉiĝo, ne plu pri perfekteco aŭ iu problemo dum la nasko. mi zorgis nur pri ekzisto, vivo, alveno, frapado ĉe la pordo de la vivo kaj fariĝo je homo kaj samtempe filo. A... jam iris al la akuŝejo kaj ze' geraldo, mia bofrato kiu estas la akuŝisto, kondukis min al la ĉambro, kie mi devus resti, dum la atendado. mi falis en la liton kaj neeltenebla dormo min faligas tuj. subite mi vekiĝis dum sekundo. foje mi tiele vekigas. mi leviĝis kaj iris al la pordo. viro blankvestita iras tra la koridoro kaj eniras en ĉambron, rimarkas mian bruon, kaj turniĝas all mi. estas ze' geraldo. li rigardis min kun brilaj okuloj kaj diskreta rideto. ĉu naskiĝis? naskiĝis! ĉu ĉio bone sukcesis? ĉio en ordo, jorge. venu kun mi por vidi lin. mi sekvas lin kaj vidas, mi vidas ĉe la alia flanko de la vitraĵo ion, kion oni asertas esti mia filo. sulkigita kaj maldika korpeto, senorde moviĝanta, kioma aĝo?, kiom da jarcentoj? voĉo kriegas en la plej profundaĵo ene de mi: tio estas mi mem, kaj mi devos ĉion denove komenci. mi kuras al la ĉambro kaj ekploras.   

  

116.

          kiam mi estis dek ok jaraĝa, jam enamiĝinta al la klasika muziko, kiun mi ĉiam aŭdis en la radio de la ministerio pri edukado kaj kulturo en rio-de-ĵanejro, mi aĉetis albumon kun diskoj eldonitaj de "reader’s digest" . mi tamen ne havas gramofonon. mi ĝuas la diskojn takte, vide, mi legas iliajn etikedojn, mi legas la klarigigajn tekstojn. kelkajn muzikojn mi jam konas pro aŭskultado en la radio. kiam mi iĝis dudek jaraĝa, terezinha ribeiro, amikino de neŭza, diris: jorge, mi vojaĝos dum kelka tempo, ĉu vi volas ke mi pruntedonu mian gramofoneton? do, de tiam mi aŭskultis muzikon ekde matene ĝis vespere kaj dum la tuta semajnfino. halucine. kelkfoje mi aŭdadis zumadon en la cerbo, kiu neniam finiĝas kaj insistaj sonoj martelas mian kapon. mi ne sukcesis liberiĝi je muzikaj frazoj, mi enmense tamburadis laŭ ritmoj, mi freneziĝis. mi sentas min sklavigita al la plej perforte dolĉa el ĉiuj torturoj.  

  

117.

          vi amis V... kiel adoleskanto kiu iĝas plenkreskulo. ja, vi kreskis kaj akceptis ĉi tiun specon de pasio, sed rifuzis akcepti, ke tiom da emocio kunvivadis kun ia fizika deziro. amo por V... devus estis kiel amo inter vagnero kaj lizt aŭ amo inter vagnero kaj nietzsche, nur platona pasio. mi multege lernis de tiu junulo. mi rajtas diri, ke li konigis al mi la verkaron de bergman kaj mi konigis al li la verkaron de dostojevskij.

 

Atualizado em ( 08 - 12 - 2019 20:14 )

 

Malfaldata animo, ĉapitroj 108, 109, 110, 111 kaj 112.

Malfaldata Animo, ĉapitroj 108, 109, 110, 111 kaj 112.

  

 108.

          mi devas iri al la urbo petropoliso, por ricevi  ŝuldon de fakturo por madeirit, la firmao, kie mi laboradis. mi kunportas la unuan volumon de krimo kaj puno. mi aĉetis ĝin ĉar mi antaŭe legis la libron noticoj pri la domo de morto, kiun mi opiniis strange bela. rilate ĉi libron, la noticojn, mi ĝin aĉetis hazarde ĉe librovendejo: inter kelkaj ofertaĵoj, estis nerono ("acté"), de alexandre dumas, kaj ĉi noticoj. mi nenion sciis pri dostojevskij. do, mi legis la noticojn kaj pro tio, aĉetis krimon kaj punon.

 

           tiutempe mi ne komprenis tion, kio allogis min en dostojevskij. mi amis lin freneze ekde la komenco. neniu homo, neniu kreitaĵo, diris al mi tiom aŭ tiel profunde pri tio, kion mi opinias mia: mia koro, mia destino, mia vivo, mia historio, mia universo.

 

109.

         Z..., Z..., kio endormiĝas ene de via koro?

 

         Z..., Z..., kio jam vekiĝis ene de vi?

 

         Z..., Z..., parolu pri mi, jorge! mi volas pli scii pri vi

 

110.

          mi pasigis tagojn kaj tagojn sen skribi. mi tion decidis ĉar mi sentis, ke mi ne havas sufiĉan tempon por min dediĉi al ĉi tiu libro, kiel estas necese laŭ mia opinio. verki pripensojn pri tuta ekzistado, je tia fragmenta maniero postulas ekskluzivan dediĉon. mi perdis min mem meze de kelkaj pripensaĵoj. mi haltis kaj revenos poste, kun absoluta celo: mi volas iri ĝis la limo de ĉio.

 

          se mi revenas al la teksto nun, estas nur por diri ion pri mia hodiaŭo.

 

          mi estas malĝoja, kiel mi estas malĝoja!

 

          mi estas malĝoja ĉar mi rimarkas ke mi ne plu amas al Z....

 

          mi ne scias, ĉu ĉi tiu fenikso renaskiĝos poste, el siaj propraj cindroj, kiel jam okazis antaŭe. mi estas malplena, kvazaŭ duone morta.

 

         stulta, staranta skulptaĵo kiu montras grandan kavon ene de la animo. mi sentas, kvazaŭ iu estus forpreninta korkŝtopilojn de miaj piedfingraj pintoj, kaj malrapide, sen alarmo, la vivo forglitiĝas eksteren. mi sentas, ke io foriras kaj perdiĝas en la mondo, glitas eksteren kaj mi restas tute malplena.

 

         mi spertis kelkajn tagojn sen kapablo suferi.

 

         mi ne volas plidaŭrigi.

 

         mi suferas ĉar mi ne plu amas Z....

 

         mi ne amas vin, Z ....

 

         mia amiko.

 

         mi volas plori.

 

111.

          kiom longe mi restis for de ĉi libro! mi povas do diri, kiel longe mi restis for de mi mem, de tiu, kiu, por esti tiel profunde mia, ne plu apartenas al mi, sed vagas en profundaĵo, perdita en maro, sen mastro aŭ direkto.

  

112.

          pro mia terapio, mi decidas en iu momento verki pri ĉio, kies memoro ĝenas min. mi nomus tion sordida taglibro. mi tagmanĝas kun Z... kaj diras al li pri ĉi ideo. kial skribi nur pri la malagrablaĵoj? li demandas. mi ne scias. mi opinias, ke mi volas liberigi min je ili. jorge, li argumentas, ĉio havas la saman signifon, sordidaĵoj kaj majestaĵoj. mi ne konvinkas min ĉitempe. tamen, kiam mi komencis ĉi tiujn notojn, miaj korpo kaj animo alvokis lumojn kaj ĝojojn por kunroli kune kun la malagrablaĵoj, kiujn mi intencis skribi. ŝajnis ankaŭ al mi, ke la ĝusta vorto ne estas sordida sed malĝoja. mi preferas tiel, kiel ĝi nun okazadas. ne estas sordida taglibro. ne ekzistas sordidaĵoj en mia vivo. estas agoj akceptitaj kaj agoj kondamnitaj. ordinaraj mortuloj timas kelkajn liberecojn. mi ne volas diskuti ĉi tion nun. mi nur volas diri tion, kiel profunde estas por ni esti tute liberaj por iu ajn vivmaniero.

 

          Z... mi admiras vian maturecon. mi ĉiam admiris. mi tre amas vin, ĉu vi scias tion? jes, vi scias.

Atualizado em ( 10 - 11 - 2019 19:36 )

 
Pli multe da artikoloj...

<< Komenco < Antaŭa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekva > Fino >>

Paĝo 1 de 115